Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2020

Datum besluit: 21 april 2020


Gedeputeerde Staten hebben de Voortgangsrapportage Luchtkwaliteit voor Zuid-Holland vastgesteld. In de rapportage wordt ingegaan op de meest recente gegevens over de luchtkwaliteit. Er worden geen grenswaarden overschreden langs provinciale wegen. Om de advieswaarden van de World Health Organisation te bereiken is het noodzakelijk de provinciale projecten uit het dit jaar ondertekende nationale Schone Lucht Akkoord uit te voeren.

Type besluit: GS-vergadering