Wijziging Subsidieregeling Mobiliteit tijdelijke verlenging indieningstermijn infrastructuurprojecten

Datum besluit: 21 april 2020


Gedeputeerde Staten hebben op 21 april 2020 de Subsidieregeling Mobiliteit 2017 gewijzigd. De uiterste indieningstermijn voor subsidieaanvragen infrastructuur projecten is verlengd tot 1 juni 2020. Daarmee wordt voorkomen dat subsidieaanvragen moeten worden afgewezen omdat ze te laat zijn ingediend, en dat uitvoeringsgerede projecten met de start van het project moeten wachten tot januari 2021. Dit is mede van belang voor het continueren van investeringen ter bestrijding van de gevolgen van de Coronacrisis.

Type besluit: GS-vergadering