Amendement 648 - dierlijke mest met verlaagd fosfaatgehalte

Datum besluit: 28 april 2020


Op 14 november 2018 is door Provinciale Staten amendement 648 aangenomen over de versnelde toepassing van mest met een gereduceerd fosfaatgehalte. Conform het amendement stellen Gedeputeerde Staten nu voor om een verkennend onderzoek te doen naar de problematiek rondom fosfaat in de landbouw in de provincie Zuid-Holland. Als de meerwaarde in dit verkennend onderzoek voldoende wordt aangetoond, volgt een onderzoeksvoorstel en opstart van praktijkproeven naar verwerking van dierlijke mest met een sterk verlaagd fosfaatgehalte.

Type besluit: GS-vergadering