Akte van cessie kwalitatieve verplichtingen Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 en machtiging CdK aan notariskantoor Roerdalen.

Datum besluit: 7 april 2020


Op 7 april 2020 zijn Gedeputeerde Staten de akte van cessie aangegaan voor de overdracht van de rechten en plichten van de uitvoering van de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000. Bij de decentralisatie van het (agrarisch) natuurbeheer heeft het Rijk deze rechten en plichten overgedragen van de percelen die zijn afgewaardeerd door de omzetting naar natuur aan de provincies. De Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 is de voorloper van de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer en de huidige Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap. Alle genoemde subsidieregelingen verstrekken subsidies voor het omzetten van landbouwgrond naar natuur of voor het verhogen van kwaliteit van een natuurterrein. Door de akte van cessie kunnen de zes subsidieaanvragen in de provincie Zuid-Holland worden afgewikkeld.

Type besluit: GS-vergadering