Beantwoording Statenvragen 3596 FvD Biomassacentrales en windturbines

Datum besluit: 7 april 2020


Gedeputeerde Staten hebben op 31 maart 2020 de beantwoording van de Statenvragen 3596 van de fractie van Forum voor Democratie met betrekking tot windturbines en biomassacentrales in Zuid-Holland vastgesteld. Het betreft vragen over de aantallen en vergunningen voor windturbines en biomassacentrales in Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering