Beantwoording Statenvragen 3599 D66 - Bouwen in veiligheidszones in Zuid-Holland

Datum besluit: 7 april 2020Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van schriftelijke vragen nr. 3599 van D66 over Bouwen in veiligheidszones in Zuid-Holland. Naar aanleiding van een artikel in NRC Next heeft D66 vragen gesteld over bouwen binnen veiligheidszones en geluidszones. In de beantwoording wordt ingegaan op de wettelijke regels die gelden voor bouwen in deze zones en hoe de provincie daar in ruimtelijke planprocedures van gemeenten mee omgaat.

Type besluit: GS-vergadering