Beantwoording Statenvragen 3600 Fractie D66 - Meten van luchtkwaliteit in Zuid-Holland

Datum besluit: 7 april 2020


In de beantwoording op de vragen van D66 over het meten van luchtkwaliteit geven Gedeputeerde Staten een overzicht van luchtkwaliteitsmetingen in Zuid-Holland. Onderdeel van die metingen zijn metingen door burgergroepen, ook wel citizen science genoemd.

Type besluit: GS-vergadering