Beantwoording Statenvragen 3601 PvdA - Toegankelijkheid provinciehuis voor minder validen

Datum besluit: 7 april 2020


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld op schriftelijke vragen van de Partij van de Arbeid over de toegankelijkheid van het provinciehuis voor mindervaliden.

Type besluit: GS-vergadering