Beslissing op bezwaar Stichting Biesbosch MuseumEiland tegen weigering subsidie Crossings en thema avonden Expositie Biesbosch 75 jaar bevrijd

Datum besluit: 7 april 2020


Gedeputeerde Staten hebben besloten het bezwaar van de Stichting Biesbosch MuseumEiland tegen het weigeren van een subsidie voor het project Crossings en thema avonden Expositie Biesbosch 75 jaar bevrijd, conform het advies van de bezwarencommissie, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven.

Type besluit: GS-vergadering