Ondersteuning aanvraag gemeente Westland Crisis en herstelwet zuivering gewasbeschermingsmiddelen AWZI NW

Datum besluit: 7 april 2020


Glastuinbouw Nederland, het hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie Zuid-Holland werken aan de ontwikkeling van een collectieve zuivering voor gewasbeschermingsmiddelen, waarbij de emissies van tuinders worden gezuiverd op een afvalwaterzuivering van het hoogheemraadschap. Deze zuivering kan eind 2022 operationeel zijn. Dit is later dan de formele wettelijke termijn van 1 januari 2021. Om deze innovatieve ontwikkeling juridisch toch mogelijk te maken zal de gemeente Westland het project indienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met het verzoek om de zuivering aan te merken als innovatief experiment onder de Crisis- en herstelwet. Gezien de grote voordelen van collectieve zuivering ondersteunt de provincie de aanvraag van de gemeente.

Type besluit: GS-vergadering