Beantwoording Statenvragen 3674 van PvdA, VVD, CDA en GL over Achterstand bij lozingsvergunningen Rijkswaterstaat

Datum besluit: 1 december 2020


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording vastgesteld van de Statenvragen 3674 -  Achterstand bij lozingsvergunningen Rijkswaterstaat. In de beantwoording wordt aangegeven wat de conclusies zijn uit het onderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren met betrekking tot het bezien van lozingsvergunningen van bedrijven. Daarnaast wordt toegelicht in welke mate het onderzoek lozingsvergunningen voor (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen betreft en in hoeverre Zuid-Hollandse bedrijven betrokken zijn in dit project.

Type besluit: GS-vergadering