Beantwoording Statenvragen 3689 van D66 m.b.t. financieringsbehoefte groenopgave

Datum besluit: 1 december 2020


Op 1 november 2020 zijn door D66 schriftelijke vragen gesteld over de financiering van de natuuropgave van Zuid-Holland. De beantwoording hiervan staat in de bijlage.

Type besluit: GS-vergadering