Brief aan Provinciale Staten: Uitkomsten bestuurlijk overleg MIRT november 2020

Datum besluit: 1 december 2020


Jaarlijks maken Rijk en regio in het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) afspraken over bereikbaarheidsmaatregelen in de regio. Op 26 november 2020 was er een digitaal overleg met het Rijk en de regio’s Zuid-Holland en Zeeland. En op 25 november 2020 was er een digitaal overleg over Goederenvervoercorridors tussen het Rijk en de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland, het Havenbedrijf Rotterdam, ProRail en de Topsector Logistiek. Alle afspraken die tijdens de overleggen zijn gemaakt zijn openbaar. In de brief aan Provinciale Staten zijn op hoofdlijnen de resultaten van beide overleggen voor Zuid-Holland te lezen. In de Kamerbrief (d.d. 26 november 2020) zijn alle afspraken tussen het Rijk en alle regio’s te lezen.

Type besluit: GS-vergadering