Geheimhoudingsovereenkomst H2GO project Stad Aardgasvrij

Datum besluit: 1 december 2020


Op 1 december jl. heeft het College van Gedeputeerde Staten besloten om een geheimhoudingsverklaring voor het project Stad Aardgasvrij te tekenen. Binnen het H2GO project Stad Aardgasvrij - Hydrogen City (een project voor de ontwikkeling van kennis en ervaring met het toepassen van waterstof in de gebouwde omgeving) werken partijen intensief samen en leveren allen inbreng ten behoeve van het onderzoek en de realisatie van het project. Ook de provincie levert hieraan haar bijdrage. Om deze bijdrage te kunnen leveren, komt vertrouwelijke informatie ter kennis van de medewerkers van de Provincie. Partijen vinden het belangrijk dat hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend wordt.

Type besluit: GS-vergadering