Uitgangspuntenbrief Financieel Kader 2022 Gemeenschappelijke Regelingen

Datum besluit: 1 december 2020


De provincie Zuid-Holland wil onder meer richting gemeenschappelijke regelingen actiever en meer kaderstellend optreden binnen de grenzen die door Provinciale Staten zijn aangegeven. Daarom wordt voor de betreffende vijf gemeenschappelijke regelingen, waarbij de provincie één van de deelnemers is, het (financieel) kader voor de begroting 2022 als uitgangspunt meegegeven inclusief een aantal specifieke aandachtspunten.

Type besluit: GS-vergadering