Beantwoording Statenvragen 3694 FvD - Natuurkaart in Aerius

Datum besluit: 15 december 2020


Op 18 november 2020 zijn er door Forum voor Democratie schriftelijke vragen gesteld over de natuurkaart in Aerius. In deze beantwoording wordt uitgelegd dat de actualisatie van Aerius een terugkerend proces is. Het corrigeren van kaartmateriaal in Aerius leidt niet tot stikstofverzwarende maatregelen. Stikstofgevoelige natuur was al aanwezig én beschermd op grond van de Wet natuurbescherming.

Type besluit: GS-vergadering