Citydeal Circulair en Conceptueel Bouwen

Datum besluit: 15 december 2020


De afspraken in de city deal zijn gericht op het formuleren van een gezamenlijke ambitie rondom het circulair en conceptueel invullen van de woningbouwopgave, wat een significante bijdrage levert aan zowel het verlagen van de milieu-impact van de bouwsector als de transitie naar een circulaire bouweconomie. De city deal integreert de ambities op het gebied van circulaire economie in de grote woningbouwopgave waar Nederland voor staat, en draagt expliciet bij aan de versnelling hiervan. De ondertekenaars onderschrijven deze doelstelling en willen door middel van een inspanningsverplichting met deze City Deal een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire bouweconomie, met een focus op de woningbouwopgave.

Type besluit: GS-vergadering