Collectieven voor agrarisch natuurbeheer - vaststellingen 2016-2019 en nieuw subsidies 2020-2025 Agrarisch Natuurbeheer EU

Datum besluit: 15 december 2020


Er zijn 10 collectieven werkzaam over geheel Zuid-Holland. Deze krijgen subsidie voor agrarisch natuurbeheer voor de jaren 2016 tot en met 2021. Deze subsidies worden gedeeltelijk gefinancierd met EU-middelen. De uitbreidingsaanvragen zoals die door de collectieven de afgelopen jaren zijn ingediend waren in veel gevallen van aanzienlijke omvang. Hierdoor had de Europese Commissie er moeite mee om deze uitbreidingsaanvragen nog als een aanpassing van de oorspronkelijke agromilieuverbintenis (aanvraag) te kunnen beschouwen. Om te voorkomen dat de Europese Commissie opdracht zou geven om alle uitbreidingen ongedaan te maken, is met haar afgesproken dat elke provincie een correctie doorvoert. Deze correctie houdt in dat de huidige gebiedsaanvragen per 1 januari 2020 vervangen zullen worden door nieuwe gebiedsaanvragen. Concreet houdt dit in dat de volgende stappen gezet moeten worden:
1.    beëindigen van de huidige gebiedsaanvraag per 31 december 2019 door vaststelling van de subsidie per 31 december 2019;
2.    afgeven van een nieuwe subsidiebeschikking voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. Als startpunt hiervoor wordt de eindsituatie van de huidige gebiedsaanvragen genomen zodat de collectieven per saldo er niet op achteruit gaan.

Type besluit: GS-vergadering