Concern Interne Controleplan 2021

Datum besluit: 15 december 2020


Binnen de provincie Zuid-Holland vinden jaarlijks veel financiële mutaties plaats, zoals boekingen, reserveringen en betalingen. Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten verzocht jaarlijks na te gaan of deze mutaties op een getrouwe en rechtmatige manier zijn gedaan. In het Concern Interne Controleplan geven Gedeputeerde Staten aan hoe zij dit verzoek van Provinciale Staten uitvoeren. In dit plan staat hoe de interne controle binnen de provincie is geregeld. Het plan bevat een terugblik op de interne controles in het huidige jaar (2020) en een vooruitblik naar die in het komende jaar (2021). Interne controles in 2021 zullen, onder andere, gaan over de volgende processen: Salarissen, Inkopen en investeringen (Verwerven en aannemen), Verstrekken subsidies en Betalingsverkeer. De accountant maakt bij de controle van de provinciale jaarrekening gebruik van de interne controles. Daarom is dit plan aan hem voorgelegd. Hij heeft ermee ingestemd.

Type besluit: GS-vergadering