Koppeling van erfgoedlijnen met Sport, Recreatie, Toerisme en Gezond en Veilig

Datum besluit: 15 december 2020


Gedeputeerde Staten sturen een brief aan Provinciale Staten waarin ze aangeven hoe erfgoedlijnen gekoppeld kunnen worden aan de ambities van Sport, Recreatie, Toerisme en Gezond en Veilig. In de brief wordt een aantal voorbeelden genoemd van door de provincie verstrekte subsidies die zowel de erfgoedlijnen als de genoemde ambities versterken. Tevens zijn enkele acties genoemd die in 2021 worden uitgevoerd.

Type besluit: GS-vergadering