Motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Vlietland

Datum besluit: 15 december 2020


Op 20 februari 2019 hebben Provinciale Staten motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Vlietland aangenomen tijdens de behandeling van Vlietland Meeslouwerplas. Op 25 juni en 17 december 2019 en 7 juli 2020 zijn Provinciale Staten geïnformeerd met een behandelvoorstel en de voortgang van de uitvoering van deze motie. In dit voorstel van Gedeputeerde Staten wordt Provinciale Staten gevraagd in te stemmen met de voorgestelde uitvoering van Motie 867 en dat Gedeputeerde Staten in samenspraak met de grondeigenaren en stakeholders deze uitwerken en uitvoeren om geluidbeperkende maatregelen voor Vlietlang te treffen binnen het budget van €5 miljoen.

Type besluit: GS-vergadering