Ontwikkelingen arbeidscapaciteit

Datum besluit: 15 december 2020


Provinciale Staten heeft naar aanleiding van de begroting vragen gesteld over de ontwikkeling van de arbeidscapaciteit (loonkosten) van de provincie. Deze GS brief geeft daar een toelichting op, mede aan de hand van historische cijfers.

Type besluit: GS-vergadering