Planning nieuwe subsidieregelingen voor versnellen woningbouw

Datum besluit: 15 december 2020


Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten geïnformeerd over de planning van een viertal nieuwe subsidieregelingen voor versnellen woningbouw. Het betreffen subsidieregelingen voor sociale woningbouw in de regio's Haaglanden en Holland Rijnland, een subsidieregeling voor alle gemeenten voor sociale huur en middenhuur en een subsidieregeling voor gemeenten waarbij zij procesmiddelen kunnen aanvragen voor het inhuren van extra capaciteit en expertise om de planvorming voor woningbouwprojecten te versnellen. Openstelling van de genoemde subsidieregelingen is gepland in april 2021.

Type besluit: GS-vergadering