Procedure voor de nieuwe omgevingsvergunningen voor 40 strandhuisjes bij Kijkduin, gemeente Den Haag en informeren Provinciale Staten

Datum besluit: 15 december 2020


Gedeputeerde Staten hebben een standpunt ingenomen over de nieuwe omgevingsvergunningen voor de seizoensgebonden strandhuisjes bij Kijkduin, Den Haag. De omgevingsvergunningen voor onbepaalde tijd liggen momenteel ter inzage voor belanghebbenden. Het college ziet geen aanleiding om hiertegen een zienswijze in te dienen. Dat is overigens in lijn met het in mei 2018 aangenomen amendement door Provinciale Staten over deze strandhuisjes. In het amendement krijgen Gedeputeerde Staten de opdracht om de strandhuisjes op te nemen in het provinciale beleid.

Type besluit: GS-vergadering