Project Meeslouwerplas, grondwatermonitoring, afronding en visserijonderzoek

Datum besluit: 15 december 2020


In september 2020 is de laatste grond aangevoerd voor het project Meeslouwerplas, hiermee is de oever gestabiliseerd en komt het project ten einde. Tijdens gesprekken met de BAM en het Hoogheemraadschap van Rijnland, over de afronding en het leveren van gegevens, onder meer over de waterbodem is naar voren gekomen dat de afgesproken grondwatermonitoring niet is ingezet, verder heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland op basis van onderzoek een negatief meeneemadvies ingetrokken.

Type besluit: GS-vergadering