De reactie van Gedeputeerde Staten op het advies “Het Groene Hart doet mee aan de energietransitie” van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit

Datum besluit: 15 december 2020


De onafhankelijk Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van Zuid-Holland, Noël van Dooren, heeft samen met zijn collega's van Noord-Holland en Utrecht een advies opgesteld. Het advies “Het Groene Hart doet mee aan de energietransitie” is op donderdag 12 november 2020 aangeboden aan de voorzitter van het bestuurlijk platform Groene Hart en de drie gedeputeerden energie van Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Op 1 december 2020 heeft Noël zijn advies met een presentatie toegelicht aan Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten sturen met deze brief het advies door naar de bestuurlijke RES-tafels en geven een reactie aan de PARK.

Type besluit: GS-vergadering