Toekomst Drechtstedensamenwerking

Datum besluit: 15 december 2020


Gedeputeerde Staten hebben een reactie vastgesteld op de brief van het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht van 24 november 2020 over de toekomst van de Drechtstedensamenwerking. In hun reactie geven Gedeputeerde Staten enkele overwegingen mee voor de verdere uitwerking van de verandervoorstellen.

Type besluit: GS-vergadering