Verlening incidentele subsidie project Rijswijk Center for Sustainable Geo-Energy

Datum besluit: 15 december 2020


Het RCSG is een innovatiecentrum/ fieldlab voor de ontwikkeling van duurzame ondergrondtoepassingen, waaronder aardwarmte (ofwel geothermie) en energieopslag. In het geavanceerde lab zijn alle faciliteiten aanwezig om nieuwe boortechnieken en innovatieve materialen in de praktijk te testen. Het innovatiecentrum is op 5 maart 2020 officieel geopend en bevindt zich in het voormalige boorput onderzoeks- en testcentrum van Shell. Om te komen tot een structurele programmatische aanpak is voor de komende 3 jaar een aanvullende publieke financiering nodig van €1.575.000,00. Gedeputeerde Staten hebben op 15 december 2020 besloten om € 99.000,- aan subsidie aan TNO toe te kennen dat nodig is om het RCSG voor de periode 2021-2023 te kunnen voortzetten.

Type besluit: GS-vergadering