Beantwoording brief omwonenden Antes Poortugaal

Datum besluit: 8 december 2020


Omwonenden van het terrein van ParnassiaGroep/Antes Poortugaal maken zich zorgen over mogelijke woningbouwplannen op een deel van dat terrein. In de brief antwoorden dat wij van dit plan op de hoogte zijn en delen wij onze kennis en standpunten over de mogelijke ontwikkeling van een deel van het zogenaamde Deltaterrein te Poortugaal met woningbouw.

Type besluit: GS-vergadering