Beantwoording Statenvragen 3685 van de PvdD vervolgvragen damherten Hoeksche Waard

Datum besluit: 8 december 2020


In de omgeving van Numansdorp en Strijen is een groep damherten aanwezig. Deze verwilderde damherten met hun nakomelingen zijn rond het jaar 2000 ontsnapt uit privébezit. De damherten zorgen, zeker als de groep verder groeit, voor onveilige situaties en schade aan gewassen. We willen nu ingrijpen om meer dierenleed in de toekomst te voorkomen. De Partij voor de Dieren heeft vervolg vragen gesteld over dit onderwerp en Gedeputeerde Staten geven tekst en uitleg.

Type besluit: GS-vergadering