Beantwoording Statenvragen 3687 FvD - Follow up toespraak van gedeputeerde Bom-Lemstra d.d. 14 oktober 2019

Datum besluit: 8 december 2020


Forum voor Democatie heeft vragen gesteld over de folluw up van gedeputeerde Bom-Lemstra naar aanleiding van haar toespraak op 14 oktober 2019 bij het provinciehuis aan de verzamelde boeren. In de beantwoording geven Gedeputeerde Staten een toelichting op de gesprekken die het afgelopen jaar met de agrarische sector en ketenpartijen zijn gevoerd over de stikstofopgave en de opgave naar vitale landbouw.

Type besluit: GS-vergadering