Beantwoording statenvragen 3692 PVV - Gevolgen CO2-heffing voor Zuid-Hollandse economie

Datum besluit: 8 december 2020


De PVV vraagt of de CO2 heffing effect zal hebben op de Zuid Hollandse economie. Vooralsnog wordt er vanuit bestaande onderzoeken geen groot effect op de economie verwacht.

Type besluit: GS-vergadering