Beantwoording Statenvragen 3693 PvdD - Opschorten schadebestrijding en jacht i.v.m. vogelgriep

Datum besluit: 8 december 2020


Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden op de schriftelijke vragen van de PvdD over opschorten schadebestrijding en jacht in verband met vogelgriep vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven in de antwoorden aan dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verantwoordelijk is om indien nodig maatregelen te treffen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting te beperken.

Type besluit: GS-vergadering