Behandelvoorstel Motie 958 Van Aelst SP - Bevorderen kruidenrijk grasland

Datum besluit: 8 december 2020


Gedeputeerde Staten hebben het behandelvoorstel vastgesteld voor Motie 958 Van Aelst (SP) Bevorderen kruidenrijk grasland. Gedeputeerde Staten brengen in kaart welke initiatieven momenteel lopen met betrekking tot het bevorderen van kruidenrijk grasland, gaan deze samen met andere partijen analyseren en evalueren. Daarnaast onderzoeken Gedeputeerde Staten de mogelijkheden voor opschaling zodat meer boeren gestimuleerd worden om over te gaan op kruidenrijk grasland.

Type besluit: GS-vergadering