Besluiten Subsidieregeling Groen (Srg) subsidies waterrecreatie, programma Groen doet goed en beheer ruiter- en menpaden 2021 en wijziging deelplafond Innovatieve Pilots Groene Cirkels

Datum besluit: 8 december 2020


In 2021 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor programma Groen doet goed. Daarmee wil de provincie het vergroten van natuurkennis, natuurbeleving en waterbeleving bij kinderen uit versteende wijken stimuleren. Aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 1 januari tot 4 maart 2021. In totaal is € 300.000 beschikbaar voor subsidie. Ook is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor waterrecreatie. Daarmee wil de provincie gastvrij en beleefbaar water stimuleren en werken aan een slim, aantrekkelijk en veilig waternetwerk met een goede balans tussen waterrecreatie, natuur en milieu. Voor waterrecreatie kunnen aanvragen worden ingediend tot en met 1 december 2021. In totaal is € 350.000 beschikbaar, waarvan € 280.000 in de regio’s Hof van Delfland, Hollandse Plassen, Midden Holland en € 70.000 in de overige gebieden van de provincie Zuid-Holland. Voor het beheer van bestaande ruiter- en menpaden is in totaal € 110.000 beschikbaar gesteld. Het beheer is gericht op het reguliere onderhoud om de kwaliteit van opgeknapte ruiter- en menpaden te waarborgen. Subsidie kan worden aangevraagd gedurende het gehele kalenderjaar. Met deze besluiten geeft de provincie uitvoering aan haar ambities op gebied van Sport & Recreatie.

Type besluit: GS-vergadering