Deelname GS aan Bestuurlijk Platform Kinderdijk

Datum besluit: 8 december 2020


In het kader van de uitwerking van het gebiedsperspectief Toekomst Werelderfgoed Kinderdijk wordt de governance door de betrokken partijen opnieuw tegen het licht gehouden. De betrokkenheid van de provincie bij het Werelderfgoed Kinderdijk is door het ontwikkelde gebiedsperspectief groter dan voorheen. Het feit dat het om Unesco-Werelderfgoed gaat, dat er belangrijke relaties zijn met de gehele omliggende regio en dat vele beleidsvelden van de provincie Zuid-Holland betrokken zijn, maakt dat Gedeputeerde Staten bestuurlijke vertegenwoordiging van belang vinden. Via een brief aan het Bestuurlijk Platforrn Kinderdijk laten GS weten dat gedeputeerde mevrouw W.H. de Zoete-van der Hout namens hen zal deelnemen.

Type besluit: GS-vergadering