Intentieverklaring financiële bijdrage oprichting mkb-werkplaats Rijnmond

Datum besluit: 8 december 2020


Het Albeda College Rotterdam is voornemens een subsidieaanvraag in te dienen bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) voor de oprichting van een mkb-werkplaats Rijnmond. Gedeputeerde Staten is verzocht om steun uit te spreken voor de oprichting van deze mkb-werkplaats. Gedeputeerde Staten heeft een brief aan het Albeda College Rotterdam vastgesteld, waarin de intentie wordt uitgesproken om een maximale financiële bijdrage ad. € 75.000,- per jaar te verlenen voor de jaren 2021, 2022 en 2023. Voorwaarde voor deze bijdrage is een positief besluit van het ministerie van EZK over de ingediende subsidieaanvraag. Tevens moet de aanvraag voor een mkb-werkplaats voldoen aan de gestelde subsidie-eisen in subsidieregeling deelakkoorden Human Capital.

Type besluit: GS-vergadering