Leiden Centraal-Katwijk-Noordwijk - ESA ESTEC bus stop R-net corridor agreement

Datum besluit: 8 december 2020


Gedeputeerde Staten hebben besloten een overeenkomst aan te gaan met ruimtevaartorganisatie ESA voor het in 2021 ombouwen van de bestaande bushalte op het ESA terrein tot een R-net eindhalte. De ombouw houdt verband met de ingebruikname volgend jaar van de R-net corridor Leiden – Katwijk. Hiermee werkt de provincie Zuid-Holland verder aan het uitrollen van de succesvolle R-net buscorridors.

Type besluit: GS-vergadering