Ondertekening Letters of Cooperation 2021 van het Deltalinqs Climate Program

Datum besluit: 8 december 2020


Sinds 2017 werkt de provincie Zuid-Holland nauw samen met de ondernemersvereniging van het Haven en industrieel complex van Rotterdam, Deltalinqs. Jaarlijks wordt in december deze samenwerking herbevestigd. Het heeft de afgelopen jaren al aardig wat opgeleverd van energiebesparingsprojecten, waterstof (H-vision), energie-infraprojecten (stoomuitwisseling), het opzetten van Versnellingshuis voor energietransitie bij de industrie tot het opzetten van een Fieldlab Industriële Elektrificatie. Ook in 2021 gaan we hiermee door met focus op waterstof, energie infra en energiebesparing. Ook zal de provincie zich inzetten op nationale en internationale samenwerking. Energietransitie doe je samen.

Type besluit: GS-vergadering