Overzicht 8 december 2020 actualiteit n.a.v. ontwikkelingen coronavirus

Datum besluit: 8 december 2020


Het bijgevoegde overzicht is een geactualiseerde versie van het overzicht van maatregelen waarmee Gedeputeerde Staten bij willen dragen aan het opvangen van de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen 1 tot en met 28 uit dit overzicht hebben we eerder met de Provinciale Staten gedeeld. De maatregelen 29 tot en met 36 zijn besluiten die sinds het zomerreces zijn genomen en waarover wij Provinciale Staten via de informatievoorziening op de specifieke beleidsterreinen al hebben geïnformeerd.

Type besluit: GS-vergadering