Vaststelling Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021

Datum besluit: 8 december 2020


Met de vaststelling van het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021 door Gedeputeerde Staten, is bekend welke projecten subsidie kunnen aanvragen  binnen de  Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020. Het maatregelenpakket is samengesteld op advies van de Zuid-Hollandse erfgoedtafels. Voor 2021 zijn 68 projecten opgenomen voor een totaalbedrag van € 3.127.749. Daar staat een cofinanciering tegenover van € 5.407.599. Daarnaast zetten vele vrijwilligers zich in voor de uitvoering van de projecten. Omgerekend gaat het om een inzet van € 1.047.370 (uren inzet vrijwilliger x € 35). Gedeputeerde Staten hebben in het verlengde hiervan Provinciale Staten geïnformeerd over de Monitor erfgoedlijnen 2017-2019 m.b.t de voortgang van de erfgoedlijnen en over de aanpak van de verkenning naar het aspect van inclusiviteit binnen de erfgoedlijnen. Samen met zo’n 300 partners werkt de provincie aan zeven erfgoedlijnen; Atlantikwall, Goeree-Overflakkee, de Landgoederenzone, de Limes, de Oude Hollandse Waterlinie, de Trekvaarten en de Waterdriehoek.

Type besluit: GS-vergadering