Zienswijze GS op initiatiefvoorstel instellen jongerenraad

Datum besluit: 8 december 2020


Eind september heeft het Statenlid Laura Neijenhuis (D66) een initiatiefvoorstel ingediend voor het instellen van een provinciale jongerenraad in 2021. Het doel van de jongerenraad is om gevraagd en ongevraagd adviezen te geven aan het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. De doelgroep is volgens het voorstel jongeren van 14 tot en met 23 jaar. De raad zou moeten bestaan uit 15 tot 29 leden, waarbij wordt gelet op diversiteit. Bij een initiatiefvoorstel wordt aan het college van Gedeputeerde Staten de mogelijkheid geboden om aan Provinciale Staten wensen en bedenkingen mee te geven. Via dit besluit wordt hier invulling aan gegeven.

Type besluit: GS-vergadering