Beslissing op bezwaar Van Leeuwen Papier- en Metaalhandel B.V. inzake stofoverlast

Datum besluit: 11 februari 2020


Aan Van Leeuwen Papier- en Metaalhandel B.V. in Noordwijk is op 21 mei 2019 een last onder dwangsom opgelegd vanwege het veroorzaken van stofhinder naar de omgeving. Bij besluiten van 4 juli 2019, 23 september 2019 en 27 november 2019 zijn verbeurde dwangsommen ingevorderd. Tegen deze besluiten heeft Van Leeuwen Papier- en Metaalhandel B.V. bezwaar gemaakt. Op 9 januari 2020 heeft de bezwarencommissie geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren en de bestreden besluiten te handhaven. Gedeputeerde Staten hebben besloten dit advies te volgen.

Type besluit: GS-vergadering