ELENA-subsidie aanvraag “Duurzame Wijkwarmte Zuid-Holland”

Datum besluit: 11 februari 2020


Veel gemeenten willen de verduurzaming en het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken grootschaliger aanpakken om de kosten te verlagen. Voor deze verduurzaming is veel onderzoek nodig en draagvlak bij huiseigenaren. Gemeentelijke budgetten zijn hiervoor niet altijd toereikend. De Europese Unie heeft diverse ondersteunende programma’s voor het versnellen van de energietransitie, waaronder het ELENA-programma, die hiervoor een oplossing kunnen bieden. In 2019 is de provincie gevraagd de subsidie aanvraag bij de EU met de gemeenten voor te bereiden ten behoeve van de voorbereidingskosten van 10 wijkprojecten. De subsidie aanvraag is gereed voor indiening. De gemeenten waarvoor de subsidie aanvraag wordt gedaan van ca. 3 miljoen euro, zijn: Alphen a/d Rijn, Den Haag, Gorinchem, Kaag en Braassem, Katwijk, Schiedam, Rijswijk, Rotterdam en Zoeterwoude. Na de toekenning van de subsidie, naar verwachting in april 2020, zullen er uitvoeringsovereenkomsten worden gesloten met de individuele gemeenten. Het proces van verduurzamen van bestaande woonwijken vraagt van gemeenten de regie om duidelijkheid te verschaffen aan huiseigenaren. Na een jarenlange periode van onderzoeken en inventariseren komen ze in een fase van het bespreken, uitwerken en uitvoeren van oplossingen. Draagvlakverwerving voor de duurzame warmteoplossingen bij de wijkprojecten is de sleutel om de plannen te kunnen realiseren.

Type besluit: GS-vergadering