Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar 2020

Datum besluit: 18 februari 2020


De provincie Zuid-Holland stelt haar eigen Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid (LTA) versie voorjaar 2020 vast. De LTA bevat de meest actuele informatie van trajecten die op het gebied van het Omgevingsbeleid gaande zijn. De LTA geeft Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de ambtelijke organisatie en de externe partners van de provincie Zuid-Holland een overzicht van de trajecten die provincie Zuid-Holland oppakt of steunt. Aan de hand van de LTA is bij de uitvoering duidelijk waar de onderlinge raakvlakken liggen van de verschillende trajecten. Trajecten kunnen dan meer in samenhang (integraal) worden uitgevoerd.

Type besluit: GS-vergadering