Openstellingsbesluit en wijzigingsregeling subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen

Datum besluit: 18 februari 2020


De provincie Zuid-Holland stelt de subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen wederom open met een bedrag van € 500.000. Ondernemersverenigingen, Stichting Bedrijven Investerings Zone (BIZ) of gemeenten kunnen aanvragen indienen voor onder andere haalbaarheidsonderzoeken om de kwaliteit van bedrijventerreinen te verbeteren, voor het opstellen van een meerjarenplan van een ondernemersvereniging of het oprichten van een Stichting BIZ.

Type besluit: GS-vergadering