Het aantrekken van langlopende geldleningen voor het jaar 2020

Datum besluit: 4 februari 2020


De provincie Zuid-Holland moet voor de financiering van de projecten in de meerjarenbegroting 2020 vreemd vermogen aantrekken. Dit besluit regelt dit voor het jaar 2020 en gedeeltelijk voor de jaren 2021, 2022 en 2023. Hiermee wordt het renterisico gedeeltelijk ondervangen.

Type besluit: GS-vergadering