Beantwoording Statenvragen 3578 van 50Plus over de stand van zaken Duinpolderweg

Datum besluit: 4 februari 2020


W.M. Bakx, fractie 50Plus, heeft vragen gesteld over de stand van zaken rond het project Duinpolderweg naar aanleiding van een krantenartikel in het Leids Dagblad. Gedeputeerde Staten hebben deze vragen puntsgewijs beantwoord.

Type besluit: GS-vergadering