Behandelvoorstel motie 906 Invoeringsplan Omgevingswet

Datum besluit: 4 februari 2020


Om de voorbereiding op de Omgevingswet te kunnen volgen hebben Provinciale Staten via een motie aan het college gevraagd een Invoeringsplan te maken. Het college heeft een voorstel gedaan voor het opstellen van dit Invoeringsplan en een monitoring per kwartaal vanaf het 2e kwartaal van 2020.  In het Invoeringsplan wordt zichtbaar hoe de provincie invulling zal geven aan de doelen van de Omgevingswet. Per 2021 wordt de invoering van de wet door het Rijk voorzien. Rond de zomer van 2020 zal duidelijk worden of dit haalbaar is.

Type besluit: GS-vergadering