Brief aan Provinciale Staten over de evaluatie implementatieproces OV concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem

Datum besluit: 4 februari 2020


De provincie Zuid-Holland is op 9 december 2018 met de OV concessie Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem (DMG) van start gegaan. Qbuzz verzorgt vanaf dat moment het bus- en treinvervoer in het DMG gebied. Vanaf de start van de implementatie van de nieuwe OV concessie DMG is door de provincie en Qbuzz, in samenwerking met gemeenten en het reizigersoverleg, volop gewerkt om de implementatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Ondanks de voorbereiding heeft de concessieverandering tot een aantal problemen geleid en daarmee ook tot klachten van reizigers en chauffeurs. TwynstraGudde heeft namens de provincie een evaluatie uitgevoerd naar het implementatieproces van OV concessie DMG. Het doel van het evaluatie onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe het implementatieproces is verlopen en om te leren van de opgedane ervaringen voor volgende OV concessies.

Type besluit: GS-vergadering